Klartecken för vaccin mot pneumokocker

Sydsvenska skriver idag att vårdcentralerna nu får börja vaccinera barn mot pneumokocker. Vaccinet ger ett bra skydd mot exempelvis öroninflammation. I Norge påbörjades den vaccineringen redan den 1/7 i år. Visserligen får föräldrarna betala vaccinet själva med 1.500:- här i Sverige men det är ett steg i rätt riktning. Däremot har en del andra aspekter med vaccinet inte nämnts.

Förutom att det ger ett visst skydd mot öroninflammation så ger det ett bra skydd mot lunginflammation. Så bra skydd att Läkemedelsverket kan påvisa en minskad dödlighet med 30% för de som fått vaccin och drabbats av lunginflammation i samband med en influensa. En typ av influensa är fågelinfluensan. Om den muterar och ger upphov till en sk pandemi finns beredskap i våra grannländer. I Norge kommer då en massvaccinering av riskgrupperna göras. I Sverige räknar Socialstyrelsen med att c:a 1.700.000 människor finns i riskgrupperna. Men här i Sverige finns ingen som helst beredskap för någon form av vaccinering.

Ang fågelinfluensa så är nyhetsrapporteringen inte så omfattande nu, men för att ta ett citat från WHO…and that human-to-human transmission could not be ruled out as the source of his infection.

Men oavsett om fågelinfluensan muterar fullt ut så finns det anledning att fundera på att pneumokockvaccinera även andra grupper som förebyggande inför de årliga influensautbrotten. För oss vuxna som inte tillhör de direkta riskgrupperna kostar en vaccinering runt 200-300 kronor. De medicinska riskgrupperna är annars bl.a; personer över 65 år, personer med kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar, diabetes, alkoholism, levercirros och Down’s syndrom.
Webbplatser om: Pneumokockvaccinering, fågelinfluensan, pandemi.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Det här inlägget postades i Hälsa. Bokmärk permalänken.