Malmös polisledning är helt oduglig

Tog en dag, men nu kryper det fram. Anledningen till att det blev vandalisering i Malmö igår kväll under ligistkonferensen var att polisen på order av ledningen inte fick ingripa.
Detta trots att de kunde ta fast vandaler och därmed hindra skadegörelsen.
Den ansvariga kommenderingschef Håkan Jarborg är nöjd med hur det gick.
Tja vad skall man säga, jo man kan konstatera att Håkan Jarborg om han tycker det gick bra igår nog inte riktigt sitter på rätt plats inom polisväsendet.
Han skall nog inte vara chef, fan vet om han passar som polis ens.

Men han är bara en representant till varför polisen befinner sig i fritt fall numera. Självgodheten hos de som sitter som chefer inom polisen saknar motstycke. De är de enda som tycker att polisen fungerar här i landet.

Sydsvenskan

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

7 svar på Malmös polisledning är helt oduglig

 1. Ovanstående inlägg är helt rätt!
  Polisledningen framstår som feg och inkompetent. Vad skall vi med poliser till om de inte ingriper mot brott? Man får inte vara rädd för kritik för att man agerar ( oftast underblåst av media),
  utan stå fast i sin övertygelse och agera med fasthet, annars tappar allmänheten förtroendet.
  Byt ledning nu!

  Rickard

 2. Christoffer skriver:

  Håkan Jarborg Begick igår grovt tjänstefel enligt:
  ”1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till ärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

  Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

  Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

  Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608). ”

  Om tillräckligt många går och polisanmäler händelsen kan de inte bortse från det.

 3. gester skriver:

  Intressant Christoffer, dessutom har jag för mig att poliser är skyldiga att ingripa om de ser att ett brott begås. Men är lite osäker där.
  Men att Håkan grovt missat vad vi skattebetalare avlönar honom för är klart.

  Tar gärna emot tips på gester@gester.se. Då den här bloggen har grundlagsskydd gäller detta

  Vad innebär grundlagsskydd?
  Att en publicering på nätet har grundlagsskydd
  innebär att den omfattas av reglerna i yttrandefri-
  hetsgrundlagen. Grundlagsskydd innebär bl.a. att:
  • Myndigheter inte får förhandsgranska
  eller försvåra publiceringen (censurförbud)
  vilket bl.a. innebär att personuppgiftslagen
  inte gäller.
  • Det är utgivaren som ansvarar för det
  som publiceras.
  • Meddelare har rätt att vara anonyma,
  myndigheter får inte efterforska deras namn
  samt att personer som är verksamma
  på redaktionen inte får avslöja meddelarens
  identitet.

 4. Roland skriver:

  Tycker att notan på fönster som slagits sönder på SEB kontor samt
  nerklottring skall skickas till polisen.Måste vara tjänstefel att inte ingripa.Vad tänker dessa muppar bakom skrivborden? Tycker dom
  är smarta men , jag tror dom vill bli befordrade och titta så här gj-
  orde vi.Som medborgare borde vi skyddas mer det är väl meningen
  med polisen.

 5. Christoffer skriver:

  Det stämmer också gester. Enligt polislagen 2.1§ och 2.2§ så måste polisen ingripa om de ser något sånt här. Ska snart (beroende på vad jag får för svar på mitt mail) gå ner och polisanmäla honom för tjänstefel.

 6. Pingback: Gester…med ord » Blog Archive » Väl skött av polisen i Salem

 7. Pingback: Gester…med ord » Blog Archive » Klasskampen i Rosengård fortsätter

Kommentarer är stängda.