EU genom ECDC konstaterar kända fakta efter två års utredande

DN skriver att EU-organet ECDC lagt fram en rapport om hur väl förberedda EU-länderna är vid en influensa och om en pandemi skulle utvecklas. För som ECDCs chef Zsuzsanna Jakab säger så är det fråga om när en pandemi kommer inte om.
Rapporten visar att det finns en viss beredskap i EU-länderna men att det återstår flera års arbeten och betydande investeringar för att kunna hantera ett allvarligt influensautbrott. En sådan investering för Sveriges del skulle vara den planerade vaccinfabriken. Men den verkar ha lagts i malpåse av Alliansen som bla Jinge skriver om.
Eller det kanske är så att Alliansen vill låta EU ordna det på något sätt. Det blir ju enklare på det sättet att skjuta ansvaret långt bort till några anonyma byråkrater om det skulle gå åt skogen.

Rapporten konstaterar vidare att inget land har en plan för hur sjukhus skall fungera under en pandemi. Vidare är beredskapen över lag dålig hos de enskilda länderna och samordningen mellan länderna är bristfällig. Lite märkligt att det tagit två år att få fram rapporten där saker konstateras som redan har varit kända. Det enda landet jag har sett som har en ordentlig beredskapsplan i Europa är Norge. Nu är de inte med i EU vilket kanske underlättar att få fram handlingskraftiga planer.
I den svenska beredskapsplanen nämns exempelvis inget om pneumokockvaccinering trots att det är vetenskapligt bevisat att en sådan vaccinering ger ett bra skydd i samband med influensa, Detta oavsett om det är den vanliga årliga influensan eller om det skulle vara en pandemisk sådan.

Att pandemier och influensavirus ofta uppstår i Asien och då ofta i Kina är nog allmänt bekant. Detta då människor på landet ofta lever nära inpå djur såsom grisar. Grisar som i sin tur bökar i marken och via fågelspillning blir sjuka. Om samma gris där borta i Kina även blir smittad av influensa från en människa kan problem uppstå. Viruset muterar i grisen och sedan kan den nya virusstammen överföras tillbaka till människan i from av ett pandemisktvirus och då blir det problem. Det är med andra ord inte bara allehanda fysiska produkter som Kina skeppar över till oss. Nu skall väl inte Kina som land klandras utan det är ju egentligen fåglar som utgör grunden för allt elände med influensavirus.

Fast den där grisen i Kina, borde man inte slakta den?
Läser man om det verkar det nästan som om det rör sig om samma gris hela tiden.

Här finns lite mer allmän information om Kina

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Hälsa. Bokmärk permalänken.