Olika lägesförändringar

Trädet på bilden ovan har förändrat sitt läge. Från att tidigare varit stående har det numera förändrat sitt läge till att bli liggande. Nu är det kanske inte riktigt ett helt träd som syns på bilden utan mer en gren. Andra delar av trädet förflyttades sig åt rakt motsatt håll. Förflyttning är av en permanent karaktär. Den hade kunnat undvikas om någon hade tagit hand om och gjort en trädbeskärning. Eller snarare lägesförändringen hade då skett under kontrollerade förhållanden. Nu klarade sig korna som normalt betar på ängen utan några skador. Men en fråga som infinner sig är räknas de som hörande. För om korna räknas som hörande så lät trädet när det föll. Om kor inte räknas som hörande så lät trädet inte. Om de sista två meningarna kan vara svåra att förstå kan en liten titt på Schrödingers katt kan ge en del ledtrådar. Nu handlar det om en katt men grundprincipen är åt samma håll.

Anledning till att trädet föll var indirekt orsakat av en annan pågående lägesförändring utanför bild. Strax till höger ligger Vollsjöån, vars vattenstånd just nu är högre än normalt. Då trädet stod precis vid åkanten har med stor sannolikhet det strömmande vatten undergrävt trädets rotsystem och med tidens tand bringat trädet att falla. Jmfr med att droppen urholkar en sten.

Virtuell lägesförflyttning är också det vanligt. Bokstäver i det här inlägget är förflyttade ett antal gånger. Först inskrivna i ett worddokument sedan inkopierade i bloggen. Det förstnämnda att skriva i word först är mest för att undvika alltför många fel i skriften. Vilket inte lyckas alltid dock. Därefter är inlägget uppskickat till webbhotellet. Först då blir det synligt för en utomstående läsare. Att förflytta saker till ett webbhotell är i många fall en förutsättning för att överhuvudtaget synas på nätet. I många fall nöjer man sig med att hyra ett utrymme på webbhotellet och skicka upp filerna. Men en del webbhotell erbjuder även co-location. Dvs det går att flytta över sin server så att ansvaret för driften och underhållet hamnar hos webbhotellet istället för hos en själv.
Har funderat på det med, men misstänker att sladden till tangentbordet skulle bli lite för lång.
Ang co-location så är det nog så att om korna hörde eller såg trädet falla så gjorde de också en Ko-location bort från platsen.

Andra om träd | Fundera grönt | Coola morsan |

Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.