Massanmälningar mot bedrägeri med tillfällig föräldrapenning

Enligt Skånska Dagbladet kommer försäkringskassan polisanmäla mellan 500 till 800 skåningar som är misstänkta för fusk med tillfällig föräldrapenning.

Bakgrunden är de speciella fuskutredningarna som har gjorts mellan augusti och oktober i år.
Av 11.000 utbetalningar hittades i storleksordningen 500-800 fall av felaktiga utbetalningar.

Siffran kan tyckes hög, men tittar man lite närmare på den så ligger den långt under de 20-30% fuskare som det tidigare antytts det kunde röra sig om. Stämmer uppgifterna så rör det sig snarare om dryga 7% som missbrukat systemet. (En liten reservation då det inte framgår hur många familjer det rör sig om utan enbart antal utbetalningar).

Att åtgärder tas till för att bekämpa fusk är inte så mycket att säga om, tvärtom det är alldeles utmärkt.

– Men att göra 800 polisanmälningar på en gång? –

Visserligen rubriceras brottet som bedrägligt beteende och straffas med dagsböter eller fängelse i högst sex månader.
– Men är det verkligen nödvändigt att låta en redan överbelastat polis sitta och utreda alla fall?-

Ett antal årsarbeten kommer gå åt för utredningar, domstolsförhandlingar, etc. Enklare vore att ha samma handläggning som vid exempelvis fortkörning, erkänn eller neka. Vid erkännande böter, nekar du så får det gå vidare till utredning och lagföring*. Det skulle spara en hel tid och inte belasta polisens bristande utredningsresurser.
Inkrävandet av felaktigt utbetalda belopp ligger hos försäkringskassan så den delen har inte så mycket att göra med själva polisutredningen eller lagföringen.

Risken med massanmälningar är att brott som får anses ha högre prioritet kommer i skymundan, än mer än idag.

*Det finns en tredje variant som går att använda vid exempelvis fortkörning men den tar jag upp senare vid tillfälle.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Allmänt. Bokmärk permalänken.