Historierevisionisterna protesterar

Regeringen med Jan Björklund ändrar Skolverkets förslag till kursplan avseende religionsundervisning vilket väcker en del känslor hos folk.
Från början hade Skolverket tänkt att kristendomens betydelse skulle tas bort och den skulle jämställas med de andra religionerna.
En inställning som Jan Björklund inte accepterade utan nu har sett till ändrats. Och det så att kristendomens nu lyfts fram mer i religionsundervisningen.

För egen del så är jag närmast att betrakta som ateist eller som jag själv föredrar att kalla det agnostiker. Men trots det så är ser jag att kristendomen har haft en högst väsentlig betydelse för vårt samhälles utveckling. Och det sedan ungefär 1,000 år tillbaka.
Islam, judendomen, buddismen med flera har haft ringa, om alls någon som helst betydelse under vårt lands utveckling i ett historiskt perspektiv. Därför är det heller inte speciellt märkvärdigt att just kristendomen bör få en mer framträdande roll.

Nu så protesterar naturligtvis en del mot den nya inriktningen. Man skulle kunna kalla dem historierevisionister. På det sättet att de försöker förneka de influenser som faktiskt kristendomen har haft i västvärlden.

Samtidigt missar revisionisterna det faktum att om man skall förstå och acceptera andra religioner och deras uttryck bör man ha kunskap om hur den egna religionen har påverkat samhället. Utan den kunskapen kan man inte förstå andras.

Så kritiken mot Jan Björklunds ändringar bottnar i någon form av missriktad välvilja utan djupare tanke bakom det hela.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

6 svar på Historierevisionisterna protesterar

Kommentarer inaktiverade.