Historierevisionisterna protesterar

Regeringen med Jan Björklund ändrar Skolverkets förslag till kursplan avseende religionsundervisning vilket väcker en del känslor hos folk.
Från början hade Skolverket tänkt att kristendomens betydelse skulle tas bort och den skulle jämställas med de andra religionerna.
En inställning som Jan Björklund inte accepterade utan nu har sett till ändrats. Och det så att kristendomens nu lyfts fram mer i religionsundervisningen.

För egen del så är jag närmast att betrakta som ateist eller som jag själv föredrar att kalla det agnostiker. Men trots det så är ser jag att kristendomen har haft en högst väsentlig betydelse för vårt samhälles utveckling. Och det sedan ungefär 1,000 år tillbaka.
Islam, judendomen, buddismen med flera har haft ringa, om alls någon som helst betydelse under vårt lands utveckling i ett historiskt perspektiv. Därför är det heller inte speciellt märkvärdigt att just kristendomen bör få en mer framträdande roll.

Nu så protesterar naturligtvis en del mot den nya inriktningen. Man skulle kunna kalla dem historierevisionister. På det sättet att de försöker förneka de influenser som faktiskt kristendomen har haft i västvärlden.

Samtidigt missar revisionisterna det faktum att om man skall förstå och acceptera andra religioner och deras uttryck bör man ha kunskap om hur den egna religionen har påverkat samhället. Utan den kunskapen kan man inte förstå andras.

Så kritiken mot Jan Björklunds ändringar bottnar i någon form av missriktad välvilja utan djupare tanke bakom det hela.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

6 svar på Historierevisionisterna protesterar

 1. Magnus skriver:

  Kristendomen hade en stor betydelse i Sverige fram till mitten av 1900 talet och har sedan dess avtagit kraftigt. Problemet är inte att vi talar om kristendomens påverkan på Sverige ur ett historiskt perspektiv utan att Björklund (som springer ärende åt KD) vill det skall tas upp i reglionskunskapen.

  Det skall diskuteras och undervisas på historialektioner, där det hör hemma.

 2. urban skriver:

  @Magnus. Först det är nog ärenden åt KD han springer om han nu springer ärenden åt någon. Det borde man inse om man har lite kunskap om politik och vilka frågor partierna driver och har agerat för.

  Senast förra veckan fick vi en påminnelse om kristendomens inflytande i landet då i samband med riksdagens öppnande.

  Så kristendomen har definitivt sin plats på religionskunskapen. Och då som mer framskjuten än de andra. Den har haft inflytande vida överstigande de andra religionerna och har inflytande än i dag. Att ta upp den är naturligt för det kan skapa förståelse för varför extrema avarter inom andra religioner väcker en viss uppmärksamhet nu.

  Det mest naturliga sammanhanget att belysa den på är just på religionskunskapen.
  Detta då perspektivet är förhållningssättet till gud/högre väsen är mer en teologisk fråga än en historisk. Även om de har en sammankoppling till varandra.

 3. Magnus skriver:

  Att Björklund springer ärenden åt KD var det jag skrev så där är vi överens.

  Det vi fick se förra veckan var att religionen inte bör ha en framskjuten plats i samhället.

  Att inte kristendomen skall ha en framskjuten position in Sveriges skolor är för att vi lever i en global värld där vi måste förhålla oss till hela världen och ur det perspektivet måste alla religioner tas upp utifrån samma perspektiv.

  Jag håller med om att det som borde ha en framskjuten position är frågan: varför människor tror och varför dessa ideologier tar sig patologiska uttryck hos vissa människor och under vissa omständigheter. Naturligtvis skall det positiva också tas fram men de är nästan likadana i alla religioner.

  Det teologiska perspektivet hör absolut hemma i religionskunskapen men andlighet är inte något som de traditionella religionerna har ensamrätt på. Även Ateism och Agnosticism bör tas upp då de spelar en större roll en kristendomen in dagens Sverige.
  I det framtida Sverige så spelar inte kristendomen någon större roll och därför menar jag att det den har betytt för Sverige skall tas upp i historieundervisningen.

 4. urban skriver:

  @Magnus. Det med KD blev lite fel från min sida ja.

  Angående kyrkan och riksdagens öppnande så är vi överens där. Om vi nu skall ha religionsundervisning i skolorna så bör kristendomen ha en mer framträdande plats. Och det ur ett perspektiv på utveckling och påverkan den haft på oss här i väst. Som jag nog anser skall vara en utgångspunkt. Vi kan knappast utgå ifrån Kina.

  Och å andra sidan skulle man kunna ta bort religionskunskapen helt och föra över ämnet till historia istället. Men vi skulle då få samma effekt att kristendomen skulle dominera bland religionerna, inte för att den är äldst men väl för att den är störst och gett mest påverkan för sin omgivning globalt sätt.

  Och ser man på förståelsen för andra religioner så lär den kunna öka om man belyser kristendomen och vårt förhållningssätt till den över tid.

  Nu anser jag förvisso att all religion skall vara privat och ingen utövare av någon som helst religiös lära skall på något som helst sätt kräva eller få anpassning till hans/hennes åsikter, synsätt eller praktiska konsekvenser av religionsutövningen.

 5. mari skriver:

  Björklund poängterar att man på lågstadiet ska berätta varför man firar jul och det är, enligt min uppfattning, inte riktigt ekvivalent med undervisning och reflektion kring vilken betydelse kristendomen har haft för samhällets utveckling, eller hur?

 6. urban skriver:

  @mari. De traditioner som firas och som har sitt ursprung i religionen är väl i allra högsta grad relevant att upplysa om. Bara det faktum att de firas visar väl i hög grad vilken betydelse en religion har haft för samhällets utveckling. Nu är väl kanske julen mer en kommersiell högtid. Vilket kanske kan belysas med hur Jesus körda månglarna ur templet, även om det inte är kopplat till julen.

Kommentarer är stängda.