Varför darrar Lärarförbundet?

Betygen Ordning och Uppförande var ett utmärkt verktyg i den ”gamla” skolan. Det skapade lugn och arbetsro i klassrummen. Det gav möjlighet för läraren att förmedla kunskap till sina adepter. Om man inte passade tiden till sin lektion fick man vackert vänta i korridoren tills nästa lektion började.

– Allt för att inte onödig distraktion i inlärning skulle uppstå. Det fanns möjlighet att förklara sin sena ankomst. Kanske någon därhemma plötsligt blivit sjuk. – Det gavs också möjlighet att berätta för sin lärare och rektor om varför man varit stökig. –

Det var mycket ”skämmigt” att komma hem med dåligt betyg i Ordning och Uppförande. Föräldrar tyckte inte om det, eleven hade klumpar i magen, läraren såg det som ett misslyckande och rektorn mådde säkert inte bra heller.

– Att Lärarförbundet nu motsätter sig ett återinförande av betygen Ordning och Uppförande är minst sagt förvånansvärt. Ett fackförbund, som har många medlemmar som ”går i väggen” och långtidssjukskrivs på grund av en osund arbetssituation. Förbundet vill hellre se ”en helhetslösning” av problemen.

– När det gått så långt att en elev kallar sin lärare för hora, långtidskolkar eller slår en annan lärare på käften tror jag att en klart förändrad struktur är mer på sin plats än att vänta 20 år till på en ”helhetslösning”. –

– Ska de som vill plugga också vänta på en ”helhetslösning”? Och i så fall hur länge?-

Bra verktyg behövs både när man sågar ner träd, när man snickrar i hus och inte minst när man ska tillföra nya generationer kunskap.

Inga Lill

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Allmänt. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Varför darrar Lärarförbundet?

 1. Jacob skriver:

  Hej.
  Lärarförbundet motsätter sig betyg i Ordning och Uppförande eftersom det inte passar in i den pedagogiska ideologi som den svenska skolan har idag.

  Att ordning och uppförande var ett utmärkt verktyg stämmer inte riktigt. Du har rätt att det passade in i det sättat att tänka som man då hade i skolans värld men det är inte det samma som att det är ett utmärkt verktyg. Betyg i ordning och uppförande är ett sätt att skrämma elever till lydnad och det är en metod som vi har enats om att sluta med.

  Skulle man återinföra betyg i ordning och uppförande skulle det få mycket liten effekt på de studenter som behöver mest hjälp. Eleverna har helt enkelt blivit vana vid en viss standard, så som att bli behandlad med respekt och att man som elev har grundläggande rättigheter. Att ta bort dessa vore ett fundamentalt misstag.

  Självklart ska man ställa krav på eleverna för det ÄR INTE ACCEPTABLET att man ska bli kallad hora på sitt jobb. Men tror du ärligt talat att den elev skulle sluta kalla dig för hora för att du ger honom elelr henne ett IG till? Knappast.

  Att vi idag har en skola som ger eleverna rättigheter och makt kan ställa till problem men det är också det effektivaste sättet att få eleverna att sitt ansvar för sina skyldigheter.

  Du har rätt att bra verktyg behövs. Sådana verktyg vore gedigna kunskaper för alla lärare i hur elever formar sin självbild och ett samhälle som slutar förmedla bilden av tonåringar som kriminella. Om de enda tonårngarna som får uppmärksamhet i media och vid diskussioner runt fruksotborden är de kriminella är det självklart att det är det idealet som vi förmedlar. Sluta upp emdd et genast!

Kommentarer är stängda.