Mörkertal

Mörkertal är ett bekvämt sätt att förklara varför en del omständigheter inte är så allvarliga som de egentligen ser ut.

Nu visar en undersökning att Sverige ligger i toppen, eller botten, när det gäller antalet anmälda våldtäkter. Och det i hela världen, visserligen inte i absoluta toppen eller botten skall väl tilläggas. Lesotho är värre.

Nu görs en del försök av bland annat Niklas Långström, sexualforskare, att till viss del förminska dessa siffror.
Det ena är att hänvisa till att sexuallagstiftningen förändrades 2005, vilket fick till följd att fler övergrepp räknas som våldtäkt.
Nu ser förstås de siffrorna ut så här när det gäller våldtäkter per 100 000 invånare.
2008: 53,2
2007: 46,6
2006: 40,6
2005: 36,8
2004: 25,1
Så lagstiftningen som kom 2005 har ur den synpunkten igen betydelse när det gäller den reella ökningen.

Utan då kommer nästa argument. Och det är det magiska ordet mörkertal. Men mörkertal kan man påvisa precis vad som helst.
Där antyder Niklas Långström att benägenheten att anmäla brott kan vara högre i Sverige än i alla andra länder i hela världen.
Något belägg för det påstående har han naturligtvis inte. För använder man mörkertal som begrepp behöver man inte visa att det finns fakta bakom.

Man kan till och med mörkertal hävda att antalet våldtäkter minskar år från år eftersom mörkertalen var större förr.
Det påståendet går ju inte heller att motbevisa.

Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

11 svar på Mörkertal

 1. rebecka skriver:

  Dina argument är inte ett dugg hållbara. 2005 fick vi en ny mycket bredare lagstiftning i sverige som innefattar bland annat sexuella handlingar som är jämförbara med samlag eller dylikt. Dessutom behöver inte en kvinna längre uttryckligen säga nej, det räcker med att hon blivit utsatt för hot eller befunnit sig i ett sådant tillstånd att hon inte kunnat säga nej. En ny lagstifning ger självklart inte med en gång. Lagstiftning inom denna genre leder till attitydförändringar vilka sedermera leder till att offer blir mer beenägna att anmäla.

  Dessutom så går det inte att jämföra Sverige med flera av de sydafrikanska länderna Där ibland Lesotho. I Lasotho är det lagligt med våldtäkt inom äktenskap vilket det inte är i Sverige.

  Andra länders låga antal kan förklaras genom att exempelvis Sudan (som endast ligger på 3,6 av 100,000 invånare) har en mycket konservativ lagstiftning. Det är lagligt att våldta inom äktenskap. Det är mycket hårda beviskrav där det krävs minst 4 manliga vittnen till våldtäkten (Vvilket du självc kan förstå är mycket svårt). Dessutom kan en kvinna som anmäler våldtäkt i sin tur ställas till svars för utomäktenskapligt sex. Då kan hon fällas till 100 piskrapp eller till döden genom stening. Då kanske du kan se att kvinnor inte är så benägna att anmäla och att det är lönlöst att jämföra flera länder med Sverige som har en mycket modern och bra lagstiftning. I Sudan används också våldtäkt som systematisk krigsföring av bland annat militär och polis.

  Vidare så göms exempelvis Egyptens våldtäkts statistik genom att våldtäktsmannen blir fri från straff om han gifter sig med sitt offer.

  Här har du några exempel på att det inte går att hårdra mellan länder på det där sättet. Deifinitioner på våldtäkt, lagstifning och attityder ser så oilka ut.

  Hoppas jag har kunnat ge dig en klarare och mer nyanserad syn!

 2. urban skriver:

  Nu ligger vi klart över länder som Norge, USA, Finland, Danmark, för att bara ta några. Ja faktiskt alla länder på jorden har lägre antal anmälda våldtäkter än Sverige förutom då Lesotho.
  Fast det är väl speciella förhållanden, attityder, lagstiftning i alla andra länder som skiljer sig från Sverige.

  Nu håller förstås inte ens BRÅ med dig Rebecka, utan t.o.m. de anser att det rör sig om en ökning.
  Så det är nog du som behöver fundera på din egen syn. Den verkar vara lite grumlad.

 3. rebecka skriver:

  Om man studerar de andra ländernas attityder och lagstiftning beträfande våldtäkt så talar det sitt tydliga språk. I Canada finns det inte ens något som heter våldtäkt. Där kallas brotten för ”Sexual assults” och har väldigt många olika nivåer. Med detta i åtanke så blir det svårare att jämflra statistiska siffror mellan exempelvis Canada och Sverige. Både Norge, Finland och Danmark har en helt annan definition gällande våldtäkt än vad SVerige har. I Sverige räcker det med att någon tagit på ditt kön för att det ska kunna klassas som en våldtäkt, motsvarande finns inte i de övriga länderna.

  Jag tycker det verkar vara att gå ut på ganska djupt vatten att påstå att svenskar skulle vara med benägna att våldta än andra människor runt om i världen. Och att påstå att problemet är importerat (Vilket bland annat sverigedemokrater hävdar) är ren rasism.

  Jag tror också att det sker en ökning. Vi lever i ett samhälle som är ojämställt, ett samhälle där män tar sig rätt till kvinnors kroppar. Vi lever också i ett samhälle där studier och forskare menar att mäns reaktioner på allt starkare kvinnokrafter kan resultera i våld, trakasserier och även våldtäkter mot kvinnor.

  Det jag däremot inte håller med om och inte tror är att Sveirge ensamt ökar. Jag tror att andra länder också ökar. Det är erkänt att sverige är mycket bra på att föra statestik och i rapporten som isar att serige ligger på andra plats nämns också att det inte finns någon universiell definition på våldtäkt vilket i sin tur gör det svårt att jämföra länderna med varandra. Vi börjar så smått få en mycket bättre allmäningbenägenhet, jag önskade att fler anmälde, men det börjar se ljusare ut. Sedan behöer våldtäktslagstifningen ses över med tanke på att så få gärningsmän blir fällda.

  Allt detta tillsammans skapar en bild. Antingen köper man den rätt av, gör det lätt för sig och lever i föreställningen av att världen är svart och vit. Eller så problematiserar man och analyserar påståenden och inser att det finns väldigt många nyanser och aspekter. Med andra ord kan man göra det lätt för sig och säga att serige toppar listan a våldtäktstatistik, eller så inser man att det ligger så mycket mer bakom dessa siffror.

 4. rebecka skriver:

  agändring viktig förklaring till ökning i våldtäktsstatistiken
  Antalet polisanmälda våldtäkter, både fullbordade och försök, ökade med 32 procent – från cirka 2 600 till närmare 3 500. Den kraftiga ökningen under året kan i stor utsträckning förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär att en del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. På motsvarande sätt kan lagändringen troligen också förklara minskningen med 18 procent av antalet anmälningar av sexuellt tvång och utnyttjande. Men även en faktisk ökning och en ökning av anmälningsbenägenheten har bidragit till att antalet anmälda våldtäkter har ökat.
  – Tidigare undersökningar av anmälda fullbordade våldtäkter visar att de flesta våldtäkter begås av en för offret bekant gärningsman, ofta en närstående. Överfallsvåldtäkter, som diskuterats mycket under hösten, utgör drygt 10 procent, säger Lotta Nilsson, utredare vid Brå.

  http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=194

  OM du är något van vid att läsa texter så kan du från denna text förstå att Brå visserligen menar att våldtäkter ökar men att det är defitnition av brottet som gör att det ser ut så i statistiken. De tar även upp anmälningsbenägenhet som en faktor

 5. urban skriver:

  Rebecka jag har inte påstått något vad problemet är angående våldtäkter, bara för att förtydliga den delen.
  Att vi har en ökning där tillsammans med i stort alla andra brott över åren i Sverige anser jag nog vara rätt så klart och går lätt att ta rätt på via BRÅS statistik.

  Vad som gäller texten du hänvisar till så står det just att det rör sig om en faktisk ökning. Oavsett lagändring och den påstådda anmälningsbenägenheten. Att den sista faktorn stämmer får du gärna ge mig en länk till med fakta. Annars så platser det bra i kategorin mörkertal.
  Och är med andra ord snömos.

  Men att ständigt som BRÅ till viss del och Jerzy Sarnecki i samtliga fall gör att låtsas som att allt är som det skall vara och det finns ingen anledning att oroa sig.
  Det är kontraproduktivt och får rakt motsatt effekt.
  Nu finns det som du vet ett antal webbplatser som lägger upp domar som pekar i en viss riktning när det gäller brottslingar. Domar som i brist på debatt gäller som fakta för en del, detta då webbplatserna är mycket välbesökta.
  Hur många tror du reflekterar på att urvalet på vilka domar som visas upp är styrt efter en agenda?
  Men så länge ingen motbild kommer ifråga om det här så får det gälla som sanningen för en del.

  Nu finns förstås rapporter från BRÅ angående det här ämnet som ger en intressant bild som du säkert vet. Men det är inget att dra upp nu.

 6. rebecka skriver:

  Våldtäkter är ett oerhört stort problem, ett strukturellt problem som främst drabbar kvinnor. Det jag ställer mig kritisk emot och ifrågasätter är att vi är nummer två på listan. Det är missvisande siffror och kritik. Självklart är vi inte nummer två på listan. Det finns länder som har så oerhört mycket större problem än vad Sverige har. Självklart ska inte Sveriges bekymmer gällande våldtäkter förminskas. Däremot anser jag att då media går ut och visar en sådan snäv bild på statistiken så spelar det bland annat främlingsfientliga krafter i händerna, och det kommer då rakt inte förbättra den situation vi befinner oss i idag.

  Så som sagt. Statistiken är missvisande. VI har betydligt fler våldtäkter i Sverige än vad rapporten visar. Och de andra länderna har också betydligt fler åldtäkter. Dessutom är jag övertygad om att Sveriges höga siffror visar på anmälningsbenägenhet, attityder, lagstiftning, polisväsende och definitioner. Allt detta skiljer så stort mellan länder att de är svåra att jämföra. Självklar har inte Egypten (Som ligger på 0,1 per 100 000) färre våldtäkter än vad Sverige har. Det handlar om en universiell underorning av kvinnor som på ett strukturellt plan ger effekter som bland annat sexuellt våld emot kvinnor.

 7. urban skriver:

  Intressant synsätt du har på ett land som Egypten. Du anser det vara självklart att det landet fler våldtäkter än Sverige. Du använder strukturella problem som orsak till det bland annat.

  Så jag undrar med din syn där vem det är som är fientlig mot utlänningar.
  Och eftersom du envisas med att hävda saker som du inte kan styrka utan bara tror att det är, så visar BRÅs rapport från år 2005 att vissa brott är överrepresenterade bland en del av de boende i landet, beroende på varifrån de kommer.

  Studien som jag hänvisade till i mitt inlägg är från ett FN organ. Förra året konstaterade EU samma sak http://www.sydsvenskan.se/sverige/article428746/Flest-valdtakter-i-Sverige.html

  Men du hävdar trots detta och trots det BRÅ redovisar att du sitter på sanningen. Och alla andra utom du har fel.

  Men som sagt ge mig några källor som stödjer dina teorier och inte bara som du vill att det skall vara.

 8. rebecka skriver:

  självklart har egypten fler våltäkter än 0,1 till 100 000. Jag säger inte att de skulle ha fler än sverige. Bara att statistiken inte kan stämma. Och att det i sin tur beror på vad man räknar som våldtäkt, hur man definierar, anmälningbenägenhet osv. Det förstår du säkert också att jag menar, för du verkar i övrigt inte speciellt dum.

  Det verkar också som att vi kanske pratat om olika saker. Jag menar på att statistiken inte visar på ett rättvis bild, det undviker du att svara på. Jag tror inte att något land egentligen har fler våldtäkter än något annat, det är min poäng. Det handlar helt enkelt vad man räknar som våldtäkt, är det ens ett brott. Som i egypten exempelvis så räknas inte våldtäkt inom äktenskap som ett brott, således så faller flera våldtäkter bort ur statistiken. Även våldtäkter där förövaren gifter sig med offret räknas bort ur statistiken. Förstår du vad jag menar eller hur tydlig ska jag behöva bli? Statistiken är missvisande.

  Den länken du skickade med styrker också det jag menar:
  Artikeln menar att man i andra länder ofta bara anmäler överfallsvåldtäkter. I Sverige finns stor benägenhet att anmäla pojkvänner, män, kompisar osv. Denna typ av våldtäkt står för uppskattningsvis 90 % av våldtäkterna.

  http://svt.se/2.22620/1.1982206/anmalda_valdtakter_okar&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Inrikesnyheter+%28svt.se+-+Inrikesnyheter%29

  Här har du en talande länk. I artikeln beskrivs hur ökningen av våldtäkter faktistk beror på ökad anmälningsb benägenhet, ändras lagstiftning, samhällelig attityd. Däremot så menar dem att en viss typ nav våldtäkt faktiskt har blvit vanligare. NÄmligen den som sker genom påverkan av alkohol. OCh som jag skrev tidigare så tror jag också i likhet med forksare och rapporter att våldtäkter i sverige faktiskt ökar. Däremot så tror jag inte att Sverige ligger ensam uppe i toppen.

  Som jag tidigare försökt förklara och som du inte verkar vilja förstå så är statistiken svår att tyda eftersom de länder som är med i rapporten inte har samma typ av lagstifning, definitioner, straff, attityder, anmälningsbenägenhet osv. Det känns väl ganska självklart att ett land, där en kvinna riskeras att stenas till döds om hon anmäler våldtäkt, inte har lika hög våldtäktstatistik som Sverige.
  Det är väl ganska självklart att länder, som endast räknar penetration med penis som våldtäkt, inte har lika hög statistik.

  J

 9. rebecka skriver:

  Dessutom skriver du i ditt inlägg hur man med mörkertal kan undvika att se saker för hur allvarliga de faktiskt är. Jag skulle mena att man med mörkertal menar att sakerna är mycket mer allvarliga än vad de är. Vi har extrema mörkertal runt om i världen beträffande våldtäkt. Kvinnor anmäler helt enkelt inte eftersom det är svårt att få gärningsmännen fällda.

  Gå in på Utrikesdepartementets hemsida och sök på våldtäkt. Där har de rapporter kring hur våldtäktsituationen ser ut runt om i världen. Det är ett jätteproblem, och de våldtäkter som syns är bara toppen på isberget.

 10. urban skriver:

  Läs vad du själv skrev:
  ”Självklar har inte Egypten (Som ligger på 0,1 per 100 000) färre våldtäkter än vad Sverige har.”
  Den meningen som du skrev kan betyda två saker, Egypten har exakt lika många våldtäkter som Sverige eller så har de fler.
  Finns absolut ingen annan tolkning av din text.
  Så har Egypten samma antal våldtäkter som Sverige eller har de fler?

  Du har inte förklarat någonting. Du häver ut dig påståenden som du inte på något sätt kan styrka. Inget av det du påstår finns det en källa till. Med andra ord du sitter och svamlar eller trollar skall vi kanske kalla det för.

 11. urban skriver:

  @inlägg 9:28. Med mörkertal kan man bevisa precis vad som helst. Det är just det som är det fina med mörkertal. Man kan styrka allt man säger genom att hänvisa till mörkertal.
  Den taktiken används gärna när verkligheten inte ser ut som man vill att den skall se ut med fakta. Då drar man till med mörkertal. En teknik som brottsförnekare gillar skarpt.

  Du får mig nästan intresserad av att ta upp hela den här problematiken i en bloggpost ordentligt med användandet av BRÅs rapporter och lite jämförande körningar mellan orter. Men jag vill inte ösa bensin på en brasa så det får vänta till efter valet.

Kommentarer är stängda.