Tacksam fågel

Man kan säga att fågelns tacksamhet över att jag hela tiden fyller på vatten i vårt fågelbad lämnar en del övrigt att önska.

Inga fler inlägg kan göras.


Bad Behavior has blocked 4524 access attempts in the last 7 days.