Tärande och närande EU-länder

Med anledning av mitt tidigare inlägg om EU, kan man kanske titta lite på vilka som är de närande respektive tärande i EU.
De närande är de länder som lämnar ett nettobidrag till EU, de tärande är de länder som tar emot bistånd från andra EU-länder.
Enkelt och lite schablonmässigt kan man säga att biståndsgivarna är de länder som har ett fungerande och effektivt näringsliv, regeringar som över tid lyckas skapa ett hyfsat bra välstånd för sina medborgare och underlättat för näringslivet att utvecklas. Länderna har en fungerande statsapparat som inte belastas alltför mycket av korruption eller ineffektivitet.

De tärande länderna då, ja det är upp till läsaren att bedöma vad som fattas dem eftersom de behöver ta emot bidrag. Siffrorna från 2007, källa EU-upplysningen.
Jag har räknat ut bidragen per invånare samt ställt upp länderna efter ordning hur mycket de ger respektive tar emot. Notera att siffrorna är i Euro samt det avser miljoner Euro. Nettoflöde är det som blir över när EU betalat tillbaka en del av avgiften. Så för Sveriges del är det inte korrekt att säga att vi får EU-bidrag eller subventioner från EU då det i praktiken bara är att vi får tillbaka lite av det vi betalar in. Underskottet till EU för Sveriges del är runt 12 miljarder svenska kronor som vi betalade netto till EU.

Av detta kan man konstatera att några fler närande länder inte står på turordningen att komma med i EU. Utan de länder som nu kämpar för att komma in hamnar i kategorin tärande länder. Och ingen skugga över dem, kan man ta emot några miljarder i bidrag så varför inte. Lite märkligare är dock EU-utvidgningsförespråkarnas inställning, de beter sig som företrädarna för ett av världens äldsta yrken. Men den yrkesgruppen har åtminstone förståndet att ta betalt för att bli påsatta inte betala för det.

Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Politik. Bokmärk permalänken.

2 svar på Tärande och närande EU-länder

Kommentarer inaktiverade.