Pneumokockvaccinering av alla, barn

På debatt i Aftonbladet den 27/7-06 kräver Marie-Louise Ekholm, Stig Nyman, Jakob Olofsgård, Solveig Ternström och Camilla Wissmar obligatorisk pneumokockvaccinering av alla småbarn.
Redan 1994 visade Socialstyrelsen i sin författningssamling SOSF 1994:26 på skyddseffekten med vaccinering.

Läs mer