Arkiv för juni, 2015

Vad är normen?

onsdag, juni 24th, 2015

Rasmus Fregerslev har en poäng i det han skriver att fokusera på att kalla folk eller partier för rasistiska inte är en framkomlig väg.
Inte för att bekämpa det han benämner som rasism. Utan att man skall titta orsakerna till rasism som han menar är rädsla. Rädsla för att bli arbetslös, rädsla för terrorism, rädsla för brott. Kort sagt det som orsakar rädslan.
Nu kan man utgå ifrån att inga debattörer i Sverige kommer bry sig om råden utan de kommer att fortsätta kalla de med avvikande åsikter för rasister och korkade dumskallar.

Samtidigt väcker det onekligen frågan om vad som är normen när det gäller dessa frågor. Rasmus verkar sätta normen att alla i slutändan skall instämma med att ett land skall ta emot och sörja för alla från andra länder som vill komma dit. Ett synsätt som verkar vara allena rådande hos många debattörer. Och instämmer man inte med det så är man rasist.
Vilket i sig faktiskt är felaktigt.
Sedan kan vi titta lite på några rädslor. Terrorhandlingar är en högst reell rädsla och dessutom sannolik i Sverige förr eller senare.
Bland de som flyr hit finns enligt uppgift en hel del mördare som kriget i Syrien. Något förbud för den typen av gärning finns inte. Lagförslaget som kommer pratar om maximallt två års fängelse vilket är mer eller mindre ett skämt.
När dessutom Stockholms Stad i sin handlingsplan för återvändande terrorister tänker hjälpa de med bostad och arbete så är den rädslan för terror högts påtaglig och sannolik.

Att flyktingar skall hota arbetstillfällen från svenskar får nog betraktas som högts osannolikt för övrigt. Trots påstående om att de från Syrien skulle vara välutbildade så är fakta att deras utbildningsnivå i snitt lägre än för oss inhemska i landet.
Och vi skall inte prata om utbildningsnivån hos dem som kommer hit ifrån en del afrikanska länder. Samt anhöriginvandringen som följer efter den första vågen beviljats permanent uppehållstillstånd.
Så den rädslan kan man bortse ifrån. Däremot kan man inte bortse från den ekonomiska rädslan. Redan nu fungerar sjukvården och delar av skolan mycket bristfälligt. Inte blir det bättre om vi skall ge livstids försörjning till hundratusentals människor de närmsta åren.

Så rädslorna är helt befogade och synnerligen påtagliga. Och normen att man skall ta emot alla som vill komma hit för att slippa stämplas som rasist är felaktig.

Ynkedom

måndag, juni 8th, 2015

Här kan man läsa om en pedofil med sadistiska böjelser som rymde för två veckor sedan från sluten psykiatrisk vård i Sundsvall.
Han är extremt farlig och det är mycket olyckligt att han har rymt.
Men pass hade han lyckats hämta ut och hur det gick till när han rymde trots två ledsagare svarar man på så här
Hur lyckades han genomföra rymningen?
– Det vill jag inte säga. Personal som var med skulle känna obehag om jag berättade det.
Någon klar bild på pedofilen verkar ingen ha intresse att lämna ut. Och den enda bilden man kan hitta är denna i samband med artikeln om en  sadistisk pedofil.
Så något större intresse att varna allmänheten finns inte. Trots att det verkar synnerligen befogat.

Somar Al Naher föraktar Sverige som gav henne skydd

söndag, juni 7th, 2015

Efter att ha läst Somar El Nahers ledarkrönika på Aftonbladet kan man nog med fog säga att hon föraktar Sverige. Ett land som gav henne och hennes familj skydd när de kom hit som flyktingar 1989.

Och hennes förakt bygger på att det tog tid innan de fick uppehållstillstånd samt att de inte fick godkänt att stanna i landet. Vilket gav en del processer. Men till slut efter 18 månader fick hon och hennes familj stanna. Och efter fem år till svenskt medborgarskap.
Vilket i tid inte låter som speciellt långt för att komma till tryggheten i Sverige.

Hon var då sju år gammal. Vilket innebär att jag bidragit med en del skattepengar, inte mycket men ändå, för att bekosta hennes skolgång och annat.
Kan bara hoppas att de andra anhöriga som följde med numera bidrar med skatter till andra som skall hit.

Och fler än jag som reagerat ser jag: ExpressenSVD

Mångkultur inte efterfrågad

torsdag, juni 4th, 2015

Det här med mångkultur är lindrigt sagt ett kontroversiellt ämne. De som mest propagerar för det verkar vara genuina svenskar. De med utländsk härkomst som finns i landet verkar inte alls vara intresserade ac det. Utan de vill vara svenskar och ta del av vårt samhälle. Inte behöva leva under religiös påverkar, läs islams. För i många fall var det därför de vände kosan till Sverige. Just för att slippa religiösa fundamentalister. De som omhuldas av en del här i landet.
Speciellt nu när Stockholms stad tagit fram en handlingsplan där islamistiska mördare skall få hjälp med både arbete och bostad när de återvänder från Syrien och Irak.

Mer om det här hos AB.


Bad Behavior has blocked 4738 access attempts in the last 7 days.