Hot

är ingen framkomlig väg att lösa ett uppfattat problem på. Finns anledning att återkomma med lite mer om det senare.

Läs mer