Arkiv för november, 2006

Massanmälningar mot bedrägeri med tillfällig föräldrapenning

torsdag, november 30th, 2006

Enligt Skånska Dagbladet kommer försäkringskassan polisanmäla mellan 500 till 800 skåningar som är misstänkta för fusk med tillfällig föräldrapenning.

Bakgrunden är de speciella fuskutredningarna som har gjorts mellan augusti och oktober i år.
Av 11.000 utbetalningar hittades i storleksordningen 500-800 fall av felaktiga utbetalningar.

Siffran kan tyckes hög, men tittar man lite närmare på den så ligger den långt under de 20-30% fuskare som det tidigare antytts det kunde röra sig om. Stämmer uppgifterna så rör det sig snarare om dryga 7% som missbrukat systemet. (En liten reservation då det inte framgår hur många familjer det rör sig om utan enbart antal utbetalningar).

Att åtgärder tas till för att bekämpa fusk är inte så mycket att säga om, tvärtom det är alldeles utmärkt.

– Men att göra 800 polisanmälningar på en gång? –

Visserligen rubriceras brottet som bedrägligt beteende och straffas med dagsböter eller fängelse i högst sex månader.
– Men är det verkligen nödvändigt att låta en redan överbelastat polis sitta och utreda alla fall?-

Ett antal årsarbeten kommer gå åt för utredningar, domstolsförhandlingar, etc. Enklare vore att ha samma handläggning som vid exempelvis fortkörning, erkänn eller neka. Vid erkännande böter, nekar du så får det gå vidare till utredning och lagföring*. Det skulle spara en hel tid och inte belasta polisens bristande utredningsresurser.
Inkrävandet av felaktigt utbetalda belopp ligger hos försäkringskassan så den delen har inte så mycket att göra med själva polisutredningen eller lagföringen.

Risken med massanmälningar är att brott som får anses ha högre prioritet kommer i skymundan, än mer än idag.

*Det finns en tredje variant som går att använda vid exempelvis fortkörning men den tar jag upp senare vid tillfälle.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Synd om Lars Danielsson?

onsdag, november 29th, 2006

Enligt våra kvällstidningar är det synd om Lars Danielsson.
Expressen skriver om att han sitter i en liten skrubb, utan lön, inga pensionsförmåner och utan arbetsuppgifter.
Aftonbladet späder på med att han är utfryst på arbetet.
Men hur är det nu egentligen med det där. Lön eller snarare inkomst har han, avgångsvederlaget från sin tjänst som statssekreterare ger honom en nätt inkomst på 73.500 per månad i två år enligt Dina pengar. Så pengar lär inte saknas honom.

Sedan är ju hela situationen i stort sett ett resultat av hans eget handlande, eller brist på, eller kanske brist på.
Sanningen som han med näbbar och klor försökt dölja om vad som egentligen hände den där juldagen har fortfarande inte kommit fram.
För att citera Aftonbladet– Jag tvingas konstatera att de förklaringar som Lars Danielsson lämnat rörande telefonsamtalen inte är övertygande, särskilt mot bakgrund av hans nyss nämnda uppenbara ovilja eller oförmåga att bidra till ett klarläggande, skriver JO

Men här har ju Lars Danielsson gjort ett medvetet val att inte yppa den stora hemligheten och har där med tagit på sig rollen som syndabock.
Att det då blir konsekvenser när makten glider ur hans beskyddares händer är något som han med sin kapacitet och omvittnat goda förmåga borde kunnat förutse. ”Vi behöver Lars Danielsson” skrevs som rubrik på Aftonbladets ledarsida för några dagar sedan.

Göran Persson hann inte, eller kanske ville inte, ordna en säker reträttpost till honom.

Tänk bara vad som hade hänt om ett vårdbiträde gjort samma sak under en Lex Maria-utredning. Inte hade hon varit kvar länge på det arbetet. Hon hade fått gå utan avgångsvederlag.

Men tydligen skall manliga högre tjänstemän mätas med andra måttstockar enligt Aftonbladet och Expressen med tanke på deras snyftrubrik och ingress.

Hoppas det här blir inledningen till en annan syn på ansvarsutkrävande av de som avlönas med våra skattepengar är satta att sköta ett arbete.

Nu lär det inte vara alltför synd om Lars Danielsson. Det privata näringslivet är nog intresserade av honom. Skandia lär inte vara det sista företaget som har behov av någon med hans kaliber.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Intressant

Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna

onsdag, november 29th, 2006

Men om nu någon kapar topparna – Var hamnar man då?

Andra bloggar om: , , , ,

Foto från Trädfällare Widmans.

Sänkt bensinskatt viktigare än miljön enligt människor

fredag, november 24th, 2006

1.048.138 respektive 312.610. Siffrorna är tagna från två sidor som driver varsin kampanj. Den första siffran är från bensinskatteupprorets kampanj för ett sänkt bensinpris, den andra, lägre siffran, är från Aftonbladets upprop om att skriva på för att lova göra något för att stoppa klimatförändringarna. Än så länge leder de som vill ha sänkt bensinskatt rätt så markant. En sänkt bensinskatt får väl antas stå delvis i motsatts mot Aftonbladets kampanj, då sänkta bensinpriser med stor sannolikhet skulle öka bilkörningen. Och att köra bil det är fy, fy ur klimatsynpunkt.

Nu kommer vän av ordning protestera mot siffrorna eftersom bensinskatteupprorets namnlista har funnits ute längre än Aftonbladets. Men Aftonbladet tillhör väl en av Sveriges mest välbesökta hemsidor, dessutom återfinns den på första sidan. Genomslagskraften är på det sättet betydligt bättre. En annan intressant detalj är att skall man skriva på bensinskatteupprorets lista skall både förnamn, efternamn och ort skivas i. För Aftonbladets kampanj räcker det med att klicka, så räknas din röst. Noterbart för de klicken är att området som registerar klick är betydligt större än vad som är markerat på själva sidan. Så vi som vill läsa mer om det hela har istället stället oss bakom kampanjen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,


Bad Behavior has blocked 4738 access attempts in the last 7 days.